Fagseminar om vindkraft 

Parallellsesjoner

Redskaper i plan- og bygningsloven for lokalisering og oppføging av vindkraftutbygginger

Lokal kompensasjon ved vindkraftutbygginger

Regional planlegging sin rolle for lokalisering av vindkraftanlegg