Hopp til hovedinnhold

Offshore Strategikonferansen –
2024

I samarbeid med

Norsk Industri

Forse Event

Levert

Gjennomføring, avvikling og produksjonsledelse

Skisser med bilder og video/animasjoner

Teknisk produksjon

Offshore Strategikonferansen er Norsk Industris møteplass for leverandørindustrien til olje og gass- og havvind. Holi bidrog med teknisk løsning, skisser og gjennomføring av konferanse og middag. I 2024 feirer konferansen 30 år med samling av norsk leverandørindustri og myndigheter for dialog og debatt. Vi retter blikket mot de kommende 30 årene og utforsker de avgjørende stegene som må tas for å nå våre felles mål: klimaforpliktelser, attraktive arbeidsplasser, og en fremtidsrettet energibransje som omfavner havvind, hydrogen, samt CO₂-fangst og -lagring.

Medvirkende

Samarbeidspartner

Norsk Industri

Samarbeidspartner

Forse Event