Hopp til hovedinnhold

Telenor Mobil –
Mobile Gathering

I samarbeid med

Spring Event

Levert

Rådgivning og design

Skisser med bilder og video/animasjoner

Gjennomføring, avvikling og produksjonsledelse

Vi fikk være med på festen da Telenor Mobil og Talkmore samlet om lag 500 ansatte til fag og fest på The Qube. Vi i Holi var med gjennom hele prosessen, fra 3D skisser til gjennomføring. Vi utarbeidet skisser sammen med Spring Event. Under fagseanse satt deltakerne i amfi, mens det ble rigget om til et stort mingleområde på kveldstid. På scenen underholdte Stråmenn, Arif og Dagny.

Telenor på The Qube

3D skisser

For større prosjekter kan vi levere skisser i 3D som viser løsningen og som gir et godt visuelt inntrykk av sluttresultatet. Vi kan også levere dette som en animasjon/film som i enda større grad gir våre kunder et godt innblikk i hvordan gjennomføringen av arrangementet vil bli.

Medvirkende

Samarbeidspartner

Spring Event